Toiminta

Massaräätälit ry:n toiminta

Massaräätälit ry on perustettu 15.2.2001. Yhdistyksen tarkoitus on tukea ja edistää massaräätälöinti-ajattelua ja -tietoutta sekä toimia massaräätälöinnin piirissä työskentelevien henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten aatteellisena yhdyssiteenä.

Meitä 40 henkilöjäsentä ja kolme yhteisöjäsentä monilta eri toimialoilta. Verkostoidumme jäsenilloissa eri puolilla Suomea sopivien teemojen kautta.