Menneet tapahtumat

Jäsenmatkamme massaräätälöinnin ja personoinnin maailmankonferenssiin Saksan Aacheniin 20.-22.11.2017

Vaikka edellisinä vuosina ei yhdistyksemme toiminta ole ollut kovin aktiivista, ei massaräätälöinnin osaamisen ja ymmärryksen tarve ole hävinnyt yhteiskunnasta minnekään. Erilaisia skenaarioita toiminnan aktivoimiseksi pohdittiin ja parhaimpana tapana edistää jäsentemme osaamista olisivat korkeatasoiset opintomatkat, yritysvierailut sekä yhteydenpidon lisäämisen tutkimusyhteisöihin. Ensimmäisenä päätettiin toteuttaa jäsenistölle laadukas opintomatka, jota edistääksemme otettiin yhteyttä Tampereen Yliopiston professori Mikko Ruohoseen, joka on massaräätälöintiin liittyen tutkimustyötä sekä julkaissut teoksia. Kontaktimme olikin erinomainen, koska hänen kontaktinsa mm. professori Frank Pilleriin mahdollistaisivat meille yritysvierailuja, mikäli päättäisimme lähteä syksyllä 2017 Aachenissa pidettävään globaaliin massaräätälöinnin ja personoinnin maailmankonferenssiin. Alustavan ohjelman ja vierailuvaihtoehdot saatiin kesän 2017 lopulla lukittua ja ne vahvistivat että jäsenistön opintomatka suuntautuisi MCPC-konferenssiin

Jäsenmatkalle lähdettiin 19. marraskuuta ja matka Aacheniin sujui mallikkaasti ilman myöhästymisiä. Konferenssi alkoi komeissa puitteissa seuraavana aamuna ja sen pohjimmaisen ajatuksen kiteyttää hyvin: ”Päämäärämme: monialainen vuoropuhelu tutkimuksen ja käytännön välillä”. Tämä vahvistuikin päivien aikana huomattuamme mukana olevan kansainvälisten massaräätälöinnin Rock-tähtien Joseph Pinen ja Frank Pillerin puheenvuorojen lisäksi mittava määrä suurten yritysten (mm. Adidas, Ford) esityksiä sekä lukuisa määrä muita erinomaisia yritys-caseja. Osallistujalista oli varsin kansainvälinen, josta merkille pantavaa oli suuri Aasialaisten vieraiden osuus sekä se että mekin pääsimme vaihtamaan ajatuksia Levi & Straussilla massaräätälöityjen farkkujen tuotannon (ja sittemmin lopettaneen) herran kanssa.

Konferenssin keskeisinä teemoina esiintyivät massaräätälöinnin ja personoinnin mahdollisuudet laajentaa ja mullistaa liiketoimintamalleja, Industrie 4.0, digitaalinen valmistus ja älykkäiden tuotteiden kasvu (”Customization 4.0”) sekä kestävä kehitys ja jaettu arvo yrityksille, asiakkaille, kuluttajille ja yhteiskunnalle. Fokus oli pidetty melko hyvin tosielämän sovellutuksissa viimeisimmän tutkimuksen lisäksi. Merkille pantavaa oli huomata varsin voimakkaan teknologisen kehityksen nopeus ja yksittäisten kuluttajien tarpeet saada personoituja tuotteita/palveluita nopeilla toimitusajoilla. Tämä nousikin voimakkaasti esille erityisesti Joseph Pinen esille tuomissa ajatuksissa. Teknologioiden hyödyntäminen mm. kuluttajatuotteiden ja esim. personoitujen lenkkitossujen (case Adidas) tuotannossa sekä Fordin esitykset tulevaisuuden metropolien liikkumisesta olivat silmiä avaavia. Toivottavasti emme jää Suomessa jälkeen tässä kehityksessä.

Konferenssin loppuajalle oli järjestetty vierailut sekä Aachenin yliopiston että Fraunhofer IML:n (Saksan ”VTT”) ylläpitämään RWTH Aachen Digital Capability Centeriin, jossa testattiin erilaisia valmistavan teollisuuden sekä logistiikan sovelluksia tuotannossa. Tällä kierrokselle olikin varsin mielenkiintoista päästä kokeilemaan mm. Googlen laseihin perustuvaa kokoonpanotyötä tehostavaa sovellusta. Toisena vierailukohteena oli McKinseyn Demofactory, jossa oli keskitytty tekstiiliteollisuuden valmistusmenetelmien digitalisointiin. Näitä demotehtaita on em. globaali liikkeenjohdon konsultoinnin jättiläinen rakentanut eri mantereille ja näkemyksemme mukaan ne ovat varsin tehokkaita havainnollistettaessa anturi-, IOT- ja Industrie 4.0:n potentiaaleja asiakkaiden prosesseissa.

McKinseyn vierailun jälkeen oli yhdistyksellemme järjestetty Mikon kontakteilla yritysvierailu Kölniin FRABA GmbH yhtiöön, jota Frank Piller suositti meille erinomaisena massaräätälöintiä hyödyntävänä yrityksenä. Fraba valmistaa pääasiassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuuteen erilaisia antureita ja sensoreita. Fraban toimintaa meille esitteli yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Christian Leeser, joka oli myös konferenssissa yhtenä puhujana. Frabasta jäi mieleen erityisesti yrittäjäksi siirtymisestä ja ”vaikeuksien kautta voittoon” – tyyppinen polku sekä heidän kilpailijoista eroavat toimintamallinsa, jotka olivat selvästi rakentaneet heille kilpailuedun stabiileilla markkinoilla.

Kotimatkalla Suomeen ajatuksia vaihtaessamme totesimme yhteen ääneen että konferenssiin osallistuminen oli erittäin silmiä avaavaa, tuoden varmasti jokaisen työtehtäviin uusia ajatuksia. Suomalaisen massaräätälöintiosaamisen ylläpidon ja edistämisen kannalta olisikin erittäin tärkeää järjestää jäsenistöllemme sekä myös muille aiheesta kiinnostuneille jatkossakin tasokkaita opintomatkoja ja yritysvierailuja. Jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan vuoden 2019 MCPC-konferenssia, jonka paikkaa ei ole virallisesti vahvistettu. Aasian suunnasta kuulimme kyllä jotakin alustavasti mainittavan.

Kuvia tapahtumasta: